Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Radost pro každého s.r.o., se sídlem Bassova 40/10, Praha 9, 19000, identifikační číslo: 06267998. Sdělení o odstoupení od kupní smlouvy nám stačí sdělit pouze emailem na info@radostkazdyden.cz. Do emailu uveďte prosím číslo objednávky. Tento vyplněný formulář, poté vložte do balíčku se zbožím, které chcete vrátit.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše vrácené zboží, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme bankovní převod. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Reklamace

1. Průběh reklamace

1. Pro rychlejší průběh reklamace nás nejprve kontaktujte emailem na info@radostkazdyden.cz. Do emailu závadu popište a přiložte fotografii (urychlíte tím vyřízení reklamace). Do 48 hodin vás budeme kontaktovat.

2. Následně vyplňte tento reklamační formulář a zboží odešlete na adresu: Radost každý den s.r.o., Bassova 40/10, Praha 9, 190 00.

3. O převzetí a následných krocích vás budeme informovat emailem.

Na vyřízení reklamace míme ze zákona 30 dní. V případě, že přiložíte k prvnímu emailu fotografie se tato doba výrazně zkracuje.